1. Tài sản đấu giá là: Cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp.

- Vốn điều lệ: 22.000.000.000 đồng.

- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 544.200 cổ phần.

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá bán khởi điểm: 5.600 đồng/cổ phần.

- Số mức giá đặt mua: 01 mức giá. Bước giá: 100 đồng.

- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu là: 100 cổ phần (Số lượng cổ phần đăng ký mua chia hết cho 10).

- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 544.200 cổ phần

2. Người có tài sản: Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam (DATC).

3. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

4. Giá khởi điểm: 5.600 đồng/cổ phần ( Năm nghìn sáu trăm đồng một cổ phần)

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ (Năm trăm ngàn đồng 1 bộ).

- Tiền đặt trước: Bằng 20% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng qua đường bưu điện dưới hình thức thư đảm bảo đến hoặc bỏ phiếu kín trực tiếp tại hòm phiếu tại Công ty cổ phần Đấu giá Thuận Phát, địa chỉ: Tầng 16 tòa B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16h 00 phút ngày 29/10/2018 (Trong giờ hành chính).

8. Thời gian xem tài sản: Ngày 25 và ngày 26/10/2018 (Trong giờ hành chính).

9. Địa chỉ xem tài sản: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 221 Trần Hưng Đạo B, phường 10, quận 5, TP.HCM.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 29 đến ngày 30/10/2018 (Trong giờ hành chính).

11. Tổ̉ chức cuộc đấu giá (dự kiến): Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 31/10/2018.

12. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cuộc đấu giá: Công ty CP Đấu Giá Thuận Phát, tầng 16, tòa B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần Đấu Giá Thuận Phát. Địa chỉ: tầng 16, tòa B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 024.32323235.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM