Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người yêu cầu thẩm định giá:

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam;

Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tài sản, mục đích thẩm định giá:

2.1. Tài sản thẩm định: Tài sản bảo đảm của bên thứ ba (cá nhân) liên quan đến khoản nợ của DATC tại Công ty cổ phần Thương cảng Sài Gòn là quyền sử dụng đất có diện tích 1.775 m2 tại phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích sử dụng đất: Lúa.                                

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và tài sản sẽ được DATC cung cấp cho đơn vị được lựa chọn.

2.2. Mục địch thẩm định giá: Làm cơ sở xử lý tài sản.

3. Tiêu chí lựa chọn:

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề theo Thông báo gần nhất của Bộ Tài chính;

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín về chất lượng thẩm định; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; không bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thẩm định giá;

- Phí thẩm định giá, tái thẩm định giá, thời hạn thẩm định phù hợp với yêu cầu thẩm định giá;

- Đội ngũ thẩm định viên có trình độ, nhiều kinh nghiệm và cam kết đáp ứng được yêu cầu của DATC về chất lượng chứng thư, báo cáo thẩm định giá và tiến độ thẩm định giá.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong vòng 05 làm việc kể từ ngày thông báo.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

- Thông tin liên hệ: Ông Trần Dương Khánh - Chuyên viên Ban Mua bán nợ 1 - Điện thoại: 0912.475.775

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.706
Online: 63