Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam; địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Tài sản bán đấu giá: Lô 1.260.000 cổ phần của DATC tại CTCP Phát triển nông lâm Hà Tĩnh.

- Giá khởi điểm cả lô cổ phần: 12.750.000.000 đồng.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá của DATC:

- Là các Công ty chứng khoán có kinh nghiệm trong việc tổ chức, xây dựng hồ sơ: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá… để bán đấu giá lô cổ phần để thoái vốn nhà nước tại CTCP;

- Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản là cổ phần (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành công; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định của Bộ Tài chính quy định chế độ thù lao, tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản cổ phần, các chi phí liên quan trong việc công bố thông tin thoái vốn nhà nước tại CTCP và các chi phí bán cổ phần theo quy định Luật chứng khoán;

- Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng (nếu cần thiết).

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 21/9/2023 đến 16h ngày 27/9/2023.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, TP. Hà Nội (Ban Quản lý đầu tư).

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 3.524.032
Online: 61