Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Thông tin về Lô cổ phần kèm nợ phải thu bán đấu giá:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần chào bán: 200.000 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm chào bán lô cổ phần: 2.050.000.000 đồng.

2. Kết quả bán đấu giá

Theo kế hoạch, Công ty Đấu giá hợp danh Thuận Phát dự kiến tổ chức phiên bán đấu giá lô cổ phần của CTCP Hoàng Hà do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu vào ngày 31/8/2023. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (17h00 ngày 28/8/2023) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá. Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá lô cổ phần của CTCP Hoàng Hà do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 21.1/2023/QĐTP ngày 07/8/2023 của Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Thuận Phát, phiên đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 3.851.560
Online: 75