Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên doanh nghiệp có cổ phần kèm nợ phải thu chào bán cạnh tranh:

Công ty cổ phần LILAMA 3

2. Địa chỉ:

Số 86, đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

3. Điện thoại:

(84-24) 38182554    Fax: (84-24) 38182550

4. Hoạt động kinh doanh chính hiện nay:

Chế tạo, xây dựng, lắp đặt các công trình công nghiệp. Khảo sát thiết kế, tư vấn xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng.

5. Vốn điều lệ:

51.500.000.000 đồng

6. Thông tin về Lô cổ phần kèm nợ phải thu bán chào bán cạnh tranh:

  • Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh:

2.563.600 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

  • Giá trị khoản nợ phải thu theo giá trị sổ sách tại ngày 31/03/2021:

375.060.801.595 đồng (Trong đó: Nợ gốc: 148.705.200.000 đồng; Nợ lãi: 226.355.601.595 đồng)

7. Số lô cổ phần kèm nợ phải thu chào bán cạnh tranh:

01 lô (toàn bộ cổ phần và nợ phải thu được coi là 01 lô)

8. Giá khởi điểm lô cổ phần kèm nợ phải thu:

9.340.000.000 đồng/lô cổ phần kèm nợ phải thu, trong đó:

  • Giá 2.563.600 cổ phần:

3.400.000.000 đồng

  • Giá khoản nợ phải thu:

5.940.000.000 đồng

9. Tổ chức chào bán cạnh tranh:

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

10. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh:

Theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty cổ phần LILAMA 3 do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu do Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành

11. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Từ 08h30 ngày 17/11/2021 đến 15h30 ngày 29/11/2021  (Sáng từ 8h30 – 11h45; chiều từ 12h45 – 17h30 các ngày làm việc) tại trụ sở chính CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

12. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

Chậm nhất 16h00 ngày 06/12/2021 tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

13. Thời gian, địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:

10h00 ngày 07/12/2021 tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

14. Thời gian thanh toán tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải thu:

Từ 08/12/2021 đến 16h00 ngày 14/12/2021

15. Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả chào bán cạnh tranh.

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu tham khảo cùng các thông tin chi tiết khác theo link đính kèm: 

https://www.shs.com.vn/News/20211117/1010955/thong-bao-chao-ban-canh-tranh-lo-co-phan-kem-no-phai-thu-cua-cong-ty-tnhh-mua-ban-no-viet-nam-tai-cong-ty-co-phan-lilama-3.aspx

Liên hệ trực tiếp: Ông Hoàng Mạnh Quảng  – Ban MBN1 – DATC - SĐT: 024.39454738 (ex: 6007) - Mobile: 0913.113.379

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.549.204
Online: 33