Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Số / kí hiệu: 55/2019/TT-BTC - Ban hành ngày: 21/08/2019

Ngày hiệu lực: 10/10/2019 - Ngày hết hiệu lực: 31/03/2022

Ghi chú: Được thay thế Thông tư số 07/2022/TT-BTC


Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết
-->