Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Số / kí hiệu: 123/2021/TT-BTC - Ban hành ngày: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 20/02/2022 - Ngày hết hiệu lực:

Ghi chú: Sửa đổi khoản 2, Điều 4 Điều lệ của DATC ban hành kèm TT 42/2021/TT-BTC


Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Thống kê: 4.048.853
Online: 65