Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Số / kí hiệu: 62/TT-BTC - Ban hành ngày: 29/07/2021


Thông tư số 62/TT-BTC của Bộ Tài chính về ban hành Quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam.

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết
-->