Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Số / kí hiệu: 108/2020/TT-BTC - Ban hành ngày: 21/12/2020

Ngày hiệu lực: 04/02/2021 - Ngày hết hiệu lực:

Ghi chú:


Ngày 21/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 108/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản. Thông tư có hiệu lực từ ngày 04/02/2021.

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết

Thống kê: 4.048.684
Online: 56