Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Số / kí hiệu: 50/2019/TT-BTC - Ban hành ngày: 08/08/2019

Ngày hiệu lực: 01/10/2019 - Ngày hết hiệu lực:

Ghi chú:


Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tu số 50/2019/TT-BTC hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP). Đây là nội dung có liên quan trực tiếp tới hoạt động của DATC.

Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết
-->