Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Số / kí hiệu: 69/2018/TT-BTC - Ban hành ngày: 08/08/2018

Ngày hiệu lực: 01/10/2018 - Ngày hết hiệu lực: 07/02/2022

Ghi chú: Được thay thế bởi Thông tư số 05/2022/TT-BTC


Tệp đính kèm:

Tải về văn bản chi tiết
-->