Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thông báo đơn vị được lựa chọn để thẩm định giá trị cổ phần của DATC tại Công ty CP Khải Vy như sau:

- Đơn vị: Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Việt Nam (VVI)

- Địa chỉ trụ sở: Tầng 4, số 110 Tô Vĩnh Diện, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 024. 32252517

- Mã số thuế: 0106954119

 

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.720
Online: 63