Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Thời gian gần đây, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã giả mạo là nhân viên Công ty, sử dụng thông tin liên quan đến tên đầy đủ và tên viết tắt của DATC, địa chỉ trụ sở, mẫu dấu, chữ ký giả người đại diện theo pháp luật của DATC để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Cụ thể, đối tượng lừa đảo giả mạo, lấy danh nghĩa là nhân viên của DATC liên hệ với những người tham gia đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư tài chính cá nhân,… đang có nhu cầu thu hồi vốn. Các đối tượng này sử dụng thông tin, mẫu dấu, chữ ký giả người đại diện theo pháp luật của DATC để tạo lòng tin cho người có nhu cầu thu hồi vốn, cam kết thực hiện thu hồi vốn thành công và đồng thời yêu cầu những người này chuyển khoản một số tiền gọi là phí thu hồi vốn để lừa đảo, chiếm đoạt.

 DATC là doanh nghiệp nhà nước với vai trò là công cụ của Chính phủ xử lý các khoản nợ xấu trong nền kinh tế giữa các Ngân hàng thương mại với các Doanh nghiệp, giữa các Doanh nghiệp với Doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi, phát triển, tiếp tục đóng góp cho ngân sách, góp phần giải quyết công ăn việc làm, ổn định an sinh xã hội. DATC không thực hiện việc thu hồi vốn đầu tư trái phiếu, đầu tư tài chính của đối tượng cá nhân. DATC khẳng định những thông tin về DATC mà các đối tượng nêu trên sử dụng là giả mạo nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền, tài sản.

DATC trân trọng thông báo và khuyến cáo đơn vị/tổ chức và cá nhân tìm hiểu, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Trường hợp nhận được các tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo thông tin của DATC, người đầu tư tài chính cần lưu lại các bằng chứng như tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi, phản ánh tới cơ quan Công an để xử lý hành vi sai phạm của các đối tượng theo quy định pháp luật.

Thông tin giả mạo DATC:

 

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.824
Online: 63