DATC thực hiện công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2020 quy định tại điều 17 của Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước.

 

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm