1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

Trung tâm Giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản (Trung tâm Hà Nội);

Địa chỉ: Số 6A Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản: Tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Trung tâm Hà Nội tiếp nhận từ Công ty CP In báo Lào Cai; Công ty CP Chè Thanh Bình; Ban quản lý các bến xe khách tỉnh Lào Cai; Công ty CP Tư vấn và kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Đoạn Quản lý và Sửa chữa đường bộ - Tuyên Quang; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải – Tuyên Quang (Chi tiết tại chứng thư thẩm định giá được lưu trữ tại Phòng Tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản).

3. Giá khởi điểm của từng lô tài sản bán đấu giá như sau:                                                                                                                         Đơn vị tính: đồng 

STT

Lô tài sản

Giá khởi điểm 

 (bao gồm VAT)

1

Lô 1: Tài sản tiếp nhận tại Công ty CP In báo Lào Cai  (Máy móc thiết bị, thiết bị dụng cụ quản lý)

4.300.000

2

Lô 2: Tài sản tiếp nhận tại Công ty CP Chè Thanh Bình (Máy móc thiết bị, Phương tiện vận tải, nguyên vật liệu tồn kho, công cụ dụng cụ tồn kho)

78.000.000

3

Lô 3: Tài sản tiếp nhận tại Ban quản lý các bến xe khách tỉnh Lào Cai (máy móc thiết bị, thiết bị, công cụ dụng cụ quản lý)

                      2.500.000

4

Lô 4: Tài sản tiếp nhận tại Công ty CP Tư vấn và kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Phương tiện vận tải)

40.000.000

5

Lô 5: Tài sản tiếp nhận tại Đoạn Quản lý và Sửa chữa đường bộ - Tuyên Quang (Máy móc thiết bị)

                    188.500.000

6

Lô 6: Tài sản tiếp nhận tại Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải – Tuyên Quang  (máy móc thiết bị, Tài sản cố định khác)

6.700.000

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá của Trung tâm Hà Nội:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); tỷ lệ đấu giá thành công;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Trong khung quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 20/12/2019 đến ngày 26/12/2019

- Địa điểm nộp hồ sơ: Số 6A Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm,TP. Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Giao dịch đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản.

Địa chỉ: Số 6A Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm,TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 39743246.( Phòng Tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản).

CÔNG TY TNHH MUA BĂN NỌ VIỆT NAM