1.  Tên tài sản bán đấu giá: Toàn bộ khoản nợ phải thu theo giá trị sổ sách của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC)  tại Công ty Cà phê Đức Lập đến thời điểm 30/6/2019 là: 86.084.137.666 đồng. Trong đó: Nợ gốc: 32.261.003.000 đồng; Nợ lãi: 53.823.134.666 đồng (Khách hàng trúng đấu giá được kế thừa toàn bộ khoản nợ gốc và nợ lãi phát sinh đến thời điểm trúng đấu giá).

-  Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

+ Hợp đồng mua bán nợ số 2412/2012- HĐMBN ngày 24/12/2012 giữa DATC và Vietcombank chi nhánh Đăk Lăk và thông báo chuyển quyền chủ nợ ngày 02/01/2013.

+ Hợp đồng mua bán nợ số 32/2013- HĐMBN ngày 19/6/2013 giữa DATC và Vietinbank chi nhánh Đăk Lăk và thông báo chuyển quyền chủ nợ ngày 24/06/2013.

+ Biên bản đối chiếu công nợ giữa DATC và Công ty Cà phê Đức Lập đến thời điểm 30/6/2019

- Tài sản bảo đảm của khoản nợ: Khoản nợ không có tài sản bảo đảm.     

2.  Giá khởi điểm: 16.150.000.000 đồng ( không chịu thuế GTGT )

 (Bằng chữ: Mười sáu tỷ một trăm năm mươi triệu đồng)

- Tiền đặt trước:  3.230.000.000 đồng (Ba tỷ hai trăm ba mươi triệu đồng)

Các loại thuế, lệ phí và chi phí khác liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

3. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00 ngày 31/10/2019 đến 16h00 ngày 13/11/2019 tại Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

-  Phí hồ sơ mời đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng ( Năm trăm nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Các khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá, đăng ký trực tiếp tại Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, hạn cuối đến ngày 13/11/2019 ( giờ hành chính )

6. Tham khảo hồ sơ pháp lý của khoản nợ: Hạn cuối đến ngày 13/11/2019 (giờ hành chính)

- Địa chỉ xem hồ sơ gốc tại: Ban Mua bán nợ 1- DATC - Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

7. Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước: Ngày 13/11/2019 (Báo có Ngân hàng tính đến 16h00).

8. Tổ chức đấu giá: Ngày 15/11/2019 (dự kiến 15h00) tại Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

9. Mọi tổ chức, cá nhân muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội - Điện thoại : 024.39842728.

- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024. 39454738 /(Website: www.datc.vn).

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM