Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Thông tin cơ bản về tài sản cần thẩm định giá:

1.1. Lô cổ phần và khoản nợ phải thu tại CTCP Tập đoàn Gang thép Hàn Việt:

+ Số lượng cổ phần: 107.389.000 cổ phần (chiếm 51,1% vốn điều lệ).

+ Giá trị khoản nợ tại 31/12/2022: 462.726.364.889 đồng. Trong đó: (Nợ gốc: 211.306.751.267 đồng; Nợ lãi: 251.419.613.622 đồng);. Khoản nợ có tài sản bảo đảm.

1.2. Lô cổ phần và khoản nợ phải thu tại CTCP Thép và Vật liệu xây dựng:

+ Số lượng cổ phần: 51.841.000 cổ phần (chiếm 51,8% vốn điều lệ).

+ Giá trị khoản nợ tại 31/12/2022: 389.715.395.415 đồng. Trong đó: (Nợ gốc: 196.838.204.610 đồng; Nợ lãi: 192.877.190.805 đồng).

 (Xem chi tiết hồ sơ tại DATC – 51 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

2. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thư chào giá cần nêu rõ:

+ Thời gian cung cấp chứng thư kể từ ngày ký hợp đồng.

+ Phí dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm VAT).

+ Phương thức thanh toán.

+ Cam kết về chất lượng, điều kiện thanh toán trong trường hợp giá thẩm định không sát với giá thị trường, mức phí trong trường hợp tái thẩm định.

- Hồ sơ năng lực gửi kèm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Yêu cầu về kinh nghiệm thẩm định giá.

+ Thông báo đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2022 của Bộ Tài chính quy định đối với Công ty.

+ Phương án tổ chức thực hiện.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong vòng 5 ngày làm việc từ ngày thông báo.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 2).

Chi tiết xin liên hệ:

Ban Mua bán nợ 2 – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. SĐT: 0936.886.089.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 3.524.051
Online: 80