Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Sáng ngày 6/1/2022, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.

Đại diện Ban lãnh đạo, Công đoàn và các ban của DATC ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Đại diện Ban lãnh đạo, Công đoàn và các đơn vị của DATC ký kết giao ước thi đua năm 2023

Vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài cùng những thay đổi của Chính phủ trong chính sách quản lý vĩ mô nền kinh tế cũng như nhiều điều chỉnh trong chính sách xử lý nợ của hệ thống ngân hàng và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường mua bán nợ đã tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến các nhiệm vụ công tác của DATC trong năm. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính và các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của Tập thể Lãnh đạo và người lao động DATC đã khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ công tác được giao.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Chu Ngọc Lâm cho biết, năm 2022, tổng doanh thu 1.873 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch và bằng 125% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận trước thuế 330 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch và bằng 147% so với thực hiện năm 2021; nộp ngân sách nhà nước là 285 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch và bằng 171% so với thực hiện năm 2021.Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng gặp nhiều khó khăn, kết quả này đã thể hiện sự cố gắng nỗ lực của cả tập thể DATC.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chính phủ và Bộ Tài chính giao, Công ty tích cực, chủ động phối hợp với Ban đổi mới doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành, địa phương và các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước để nắm bắt thông tin, tổ chức tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi có phát sinh, đồng thời tận thu cho ngân sách nhà nước qua việc xử lý nợ và tài sản đã phân loại, tiếp nhận từ các doanh nghiệp.

Báo cáo cũng nêu rõ, trước thực tế số lượng DNNN cần sự trợ giúp ngày càng giảm và sự cạnh trạnh gia tăng của thị trường mua bán nợ, để phù hợp với thực tế DATC đã có sự thay đổi để linh hoạt các phương thức mua và xử lý nợ, từng bước đẩy mạnh mua và xử lý nợ thông qua hình thức đấu giá theo cơ chế thị trường.

Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu

Năm 2023, DATC phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đặt ra với mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.900 đến 2.000 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan tới hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ và hoạt động tái cơ cấu nợ , hỗ trợ cổ phần hóa các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước theo Đề án được Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC khẳng định, DATC tiếp tục kiên định tôn chỉ hoạt động đã được xác định ở Đề án chiến lược và Kế hoạch 5 năm của Công ty, phấn đấu đạt quy mô tăng trưởng hàng năm 6-10%. Công ty sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các nhóm giải pháp về cơ chế chính sách; đổi mới chiến lược, quản trị nội bộ; kiện toàn nhân sự... để bộ máy phối hợp nhịp nhàng, tiếp tục nỗ lực đoàn kết thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đề ra.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.910
Online: 58