Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Sáng ngày 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết tại điểm cầu phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội

Tại điểm cầu Đảng bộ Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) có sự tham dự của đồng chí Lê Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Phạm Mạnh Thường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đông đủ các đảng viên trong Đảng bộ Công ty; đảng viên các chi bộ trực thuộc: Trung tâm Hà Nội, Chi nhánh TP Đà Nẵng và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cùng tham dự điểm cầu Đảng bộ Công ty thông qua thiết bị họp trực tuyến.

Quán triệt Nghị quyết tại điểm cầu DATC

Quán triệt Nghị quyết tại điểm cầu DATC

Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (khoá XIII) họp từ ngày mùng 3/10 đến ngày 9/10/2022 đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng và đã ban hành 3 Nghị quyết, 1 Kết luận, gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Hội nghị, sáng ngày 5/12, các đại biểu dự đã nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chiều 5/12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Sáng ngày 6/12, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiều ngày 6/12, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.690
Online: 58