Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Thông tin cơ bản về tài sản cần thẩm định giá:

1.1. Tài sản bảo đảm tại Công ty CP thủy điện Đức Nhân Đăk Psi.

Tài sản hình thành trong tương lai là toàn bộ Dự án nhà máy thủy điện Đăk Psi công suất 18MW.

1.2. Tài sản bảo đảm tại Công ty TNHH Hoàng Nhi.

- MMTB, phương tiện vận tải, dây chuyền sản xuất các loại thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hoàng nhi.

- Toàn bộ tài sản thuộc Dự án đầu tư thiết bị máy chuyên dùng phục vụ thi công các công trình giao thông thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hoàng nhi.

- 14 bất động sản tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

- Cổ phần tại Công ty CP thủy điện Đức Nhân Đăk Psi và Công ty CP thủy điện Nước Chè thuộc sở hữu của Ôn         g Hồ Sỹ Thái.

(Xem chi tiết hồ sơ tại DATC – 51 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

2. Mục đích thẩm định giá:

Làm cơ sở để xác định giá trị của tài sản tại thời điểm hiện tại.

3. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thư chào giá cần nêu rõ:

+ Thời gian cung cấp chứng thư kể từ ngày ký hợp đồng.

+ Phí dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm VAT).

+ Phương thức thanh toán.

+ Cam kết về chất lượng, điều kiện thanh toán trong trường hợp giá thẩm định không sát với giá thị trường, mức phí trong trường hợp tái thẩm định.

- Hồ sơ năng lực gửi kèm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Kinh nghiệm thẩm định giá.

+ Thông báo đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2022 của Bộ Tài chính quy định đối với Công ty.

+ Phương án tổ chức thực hiện.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/11/2022 đến trước 17h ngày 18/11/2022.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 2).

Chi tiết xin liên hệ:

Ông Lê Đăng Quân – Chuyên viên Ban Mua bán nợ 2 – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. SĐT: 082.263.1979.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.

 Ý kiến bạn đọc


    Thống kê: 3.001.246
    Online: 16