Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

  1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ phải thu: 

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam;

Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Giá trị khoản nợ và tài sản bảo đảm; Giá khởi điểm bán đấu giá:

         - Giá trị khoản nợ tính đến hết ngày 30/6/2022 là 101.230.095.057 đồng (Một trăm linh một tỷ hai trăm ba mươi triệu không trăm chín mươi lăm nghìn không trăm năm mươi bảy đồng). Trong đó:

                   + Nợ gốc:    57.337.483.186 đồng

                   + Nợ lãi:      43.892.611.871 đồng

         - Giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ: 74.000.000.000 đồng.

         - Tài sản bảo đảm:

1

Văn phòng, nhà xưởng, máy móc thiết bị và công trình xây dựng trên đất của Công ty TNHH Đăng Hường

- Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

- GCN QSDĐ số AC266336 cấp ngày 20/3/2007

2

Quyền sử dụng đất và nhà ở của ông Đỗ Văn Sơn và Bà Nguyễn Thị Nhâm

- Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

- GCN QSDĐ số AB249206 cấp ngày 26/01/2006

3

Quyền sử dụng đất và nhà ở của ông Nguyễn Văn Tuấn và Bà Nguyễn Thị Thắng 

- Khu nhà ở và Dịch vụ Thương Mại Ba Gia, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

- GCN QSDĐ số BH790743 cấp ngày 22/03/2012

4

Quyền sử dụng đất và nhà ở của ông Đào Bán Đảo và Bà Nguyễn Thị Loan

- Trai Túc, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

- GCN QSDĐ số AN424465 cấp ngày 24/11/2006

5

Quyền sử dụng đất của Bà Đỗ Thị Bích Ngãi

- Thôn Phạm Khang, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

- Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm khác

- GCN QSDĐ số BQ148021 cấp ngày 12/8/2014

6

Quyền sử dụng đất của Bà Đỗ Thị Kim Đoan

- Thôn Phạm Khang, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

- Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm khác

- GCN QSDĐ số BQ148019 cấp ngày 12/8/2014

7

Quyền sử dụng đất của Ông Đỗ Đăng Hường và Bà Nguyễn Thị Síu

- Thôn Phạm Khang, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

- Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm khác

- GCN QSDĐ số BQ148017 cấp ngày 12/8/2014

8

QSDĐ của Ông Đỗ Tiến Nho

- Thôn Phạm Khang, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

- Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm khác

- GCN QSDĐ số BQ148018 cấp ngày 12/8/2014

9

QSDĐ của Ông Đỗ Đăng Hường và Bà Nguyễn Thị Síu

- Thôn Phạm Khang, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

- Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm khác

- GCN QSDĐ số BQ148016 cấp ngày 12/8/2014

        

 3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá của DATC:

- Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản là khoản nợ, quyền sử dụng đất (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành công; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định của Bộ Tài chính quy định chế độ thù lao, tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác: Phù hợp với các tiêu chí khác quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022; Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng (nếu cần);

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 10/11/2022 đến 15h ngày 16/11/2022.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, TP. Hà Nội (Ban Quản lý đầu tư). SĐT liên hệ: 0988660578

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 3.102.056
Online: 17