Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Ngày Môi trường thế giới 05/6/2022 đã được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất.

Năm 2022 là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Hưởng ứng các hoạt động Ngày môi trường thế giới năm nay, DATC kêu gọi toàn thể CBNV trong Công ty nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, hưởng ứng các hoạt động như: Ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải; cùng nhau thực hiện và tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; Ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; Hưởng ứng và thực hiện thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường.

Theo đó, 100% CBNV trong Công ty thực hiện công tác vệ sinh nơi làm việc theo lịch hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng; Đoàn thanh niên DATC tham gia tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài Công ty; DATC đã xây dựng bồn hoa tại các gốc cây xanh xung quang Trụ sở Công ty,…

Là doanh nghiệp nhà nước với mục tiêu hướng tới cộng đồng, DATC luôn đồng hành với quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Phòng truyền thông DATC


Thống kê: 3.160.664
Online: 25