Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 24/2/2021, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) công bố và trao Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Chủ tịch HĐTV Lê Hoàng Hải và Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Thường trao Quyết định bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại cùng hoa chúc mừng

Chủ tịch HĐTV Lê Hoàng Hải và Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Thường trao Quyết định bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại cùng hoa chúc mừng

Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022, Ông Lê Hoàng Hải - Chủ tịch HĐTV DATC đã trao Quyết định bổ nhiệm mới Chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Danh Dũng, ông Chu Ngọc Lâm và bổ nhiệm lại ông Phạm Quang Hiền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Trong đó, ông Nguyễn Danh Dũng và ông Chu Ngọc Lâm là hai cá nhân được DATC bổ nhiệm từ nguồn quy hoạch tại chỗ theo sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính nhằm kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành của Công ty.

Ông Nguyễn Danh Dũng  là Chánh văn phòng HĐTV và ông Chu Ngọc Lâm là Trưởng ban Mua bán nợ 2 trong nhiều năm luôn đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác tại DATC, ông Nguyễn Danh Dũng và ông Chu Ngọc Lâm đã tham mưu để HĐTV và Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cơ chế chính sách lớn. Đồng thời, trực tiếp và tham gia thực hiện thành công nhiều phương án lớn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ giao về hỗ trợ xử lý nợ và tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước cũng như các phương án mua bán, xử lý nợ theo cơ chế thị trường.

Sự bổ sung này là dấu mốc quan trọng trong cơ cấu nhân sự cấp quản lý của DATC. Đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, với những kỳ vọng mới và định hướng phát triển trong tương lai, việc kiện toàn bộ máy điều hành giúp DATC tiếp tục ổn định và phát triển, phát huy vị thế là tổ chức mua bán, xử lý nợ đi đầu trên thị trường.

 

Phòng Truyền thông DATC


Thống kê: 4.048.758
Online: 63