Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, ngày 17/2/2022, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tổ chức cuộc họp về định hướng thực hiện đề án “Xây dựng và ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành của DATC”.

Tổng Giám đốc DATC Phạm Mạnh Thường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tổng Giám đốc DATC Phạm Mạnh Thường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

CNTT mà trong đó là việc số hóa và chuyển đổi số đã và đang trở thành công cụ đắc lực cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của doanh nghiệp. Năm 2022, ứng dụng CNTT là một trong những nhiệm vụ trọng yếu về chuyển đổi số, đổi mới toàn diện DATC. Đây sẽ là cơ sở quan trọng, phương thức mới giúp DATC thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn lực trong thời gian tới.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT và áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý và điều hành của doanh nghiệp, trong năm 2021, DATC đã triển khai kế hoạch “Hệ phần mềm Quản lý văn bản - Quản lý hồ sơ công việc - Điều hành công việc”, trong đó có việc khảo sát, phân tích tổng thể hiện trạng hạ tầng, nhân lực và ứng dụng CNTT tại DATC. Đây chính là cơ sở cho việc xây dựng Báo cáo nghiên cứu nhằm đảm bảo tính khá thi trong việc đầu tư dự án “Xây dựng và ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành của DATC”. Thông qua khảo sát nhằm thu thập các thông tin và số liệu để xác định những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện đầu tư, từ đó làm rõ các điều kiện kỹ thuật đảm bảo khả năng triển khai phương án.

Trước đó, ngày 16/02/2022, Tổng Giám đốc DATC Phạm Mạnh Thường đã chủ trì cuộc họp với đơn vị tư vấn là Công ty CP Tư vấn FISTD về kết quả khảo sát dự án.

Theo báo cáo, ngoài cơ sở hạ tầng CNTT như hệ thống mạng LAN/WAN được xây dựng đảm bảo tính dự phòng đầy đủ, có sự kết nối liên thông từ Hội Sở chính đến các chi nhánh cũng như truy cập từ xa; Hệ thống máy chủ đáp ứng được khả năng thiết lập và quản trị người dùng, thiết bị; Hệ thống lưu trữ đủ lớn và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu;…thì việc sử dụng phần mềm ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành được DATC chú trọng phát triển đặc biệt.

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc DATC Phạm Mạnh Thường đánh giá cao vai trò của CNTT trong quản lý, điều hành và xác định việc triển khai đề án “Chuyển đổi số” tại DATC là rất cần thiết. Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị trong Công ty phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn xây dựng các giải pháp tổng thể để đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đưa công tác quản lý, điều hành trên phương thức, mô hình của công nghệ số. Song song đó, các đơn vị của DATC cần chủ động ứng dụng các phần mềm ứng dụng có sẵn vào công việc để từng bước ứng dụng và nâng cao khả năng tiếp thu và làm chủ chương trình chuyển đổi số trong thời gian tới.

Phòng truyền thông DATC


Thống kê: 2.773.110
Online: 20