Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

- Địa chỉ: Số 51,59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tên tài sản đấu giá:

Lô 1.530.000 cổ phần của DATC tại Công ty Cổ phần Nạo vét và xây dựng đường thủy.

3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

Chi tiết tại Chứng thư thẩm định giá số 100201/2020/CTTĐG-CIMEICO ngày 02/10/2020 được lưu trữ tại trụ sở DATC.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn bán đấu giá:

- Tư vấn Phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả, đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành;

- Có năng lực, kinh nghiệm tư vấn tổ chức đấu giá cổ phần qua Sở Giao dịch chứng khoán;

- Về thù lao dịch vụ tư vấn bán đấu giá, chi phí tư vấn đấu giá tài sản: Có mức giá cạnh tranh và phù hợp.

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng....

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức tư vấn đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 25/02/2021 đến ngày 03/03/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 2).

Chi tiết xin liên hệ:

Ban Mua bán nợ 2– Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Địa chỉ: Số 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 0936886089.

 

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.738.298
Online: 15