Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Căn cứ Điều 14 Quy chế chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu quỹ của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam theo phương thức thỏa thuận trực tiếp, tính đến 15h30 ngày 05/02/2021 (thời điểm kết thúc đăng ký tham dự thỏa thuận trực tiếp chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do DATC sở hữu), do không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia, buổi xác định kết quả thỏa thuận trực tiếp sẽ không được tổ chức.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.351.723
Online: 3