Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

- Tên công ty: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

- Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản đấu giá: Lô 780.000 cổ phần của DATC tại CTCP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc.

- Giá khởi điểm cả  lô: 5.928.000.000 đồng

3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

Chi tiết tại Chứng thư thẩm định giá số 117/2021/CTTĐG-CPA HANOI được lưu trữ tại trụ sở DATC.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Được phép tổ chức bán đấu giá cổ phần theo quy định pháp luật.

- Tư vấn Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

- Có năng lực, kinh nghiệm tư vấn tổ chức đấu giá cổ phần.

- Về thù lao dịch vụ tư vấn bán đấu giá, chi phí tư vấn đấu giá tài sản: Có mức giá cạnh tranh và phù hợp.

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản cho khách hàng....

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Quản lý đầu tư).

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.549.161
Online: 16