Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Tên tổ chức sở hữu lô cổ phần kèm nợ phải thu:

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM (DATC)

Tên doanh nghiệp có cổ phần kèm nợ phải thu bán đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPROSIMEX

Vốn điều lệ:

120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)

Thông tin về Lô cổ phần kèm nợ phải thu bán đấu giá:

    - Số lượng cổ phần:

11.974.500 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

 -  Giá trị khoản nợ phải thu theo giá trị sổ sách tại ngày 30/06/2021:

325.581.175.700 đồng (Trong đó: Nợ gốc: 237.309.996.743 đồng; Nợ lãi: 88.271.178.957 đồng)

Số lô cổ phần kèm nợ phải thu bán đấu giá:

01 lô (toàn bộ cổ phần và nợ phải thu được coi là 01 lô)

Giá khởi điểm lô cổ phần kèm nợ phải thu:

197.939.559.105 đồng/lô cổ phần kèm nợ phải thu, trong đó:

    - Giá 11.974.500 cổ phần:

23.949.000.000 đồng

    - Giá khoản nợ phải thu:

173.990.559.105 đồng

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Từ 08h30 ngày 22/11/2021 đến 15h30 ngày 03/12/2021 (sáng từ 08 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút các ngày làm việc, trừ ngày hết hạn đăng ký đấu giá) tại trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Tầng 2, tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự cuộc bán đấu giá:

Chậm nhất 16h00 ngày 10/12/2021 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

10 giờ 00 phút ngày 13/12/2021 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội             

Thời gian thanh toán tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải thu:

Từ 14/12/2021 đến 16h00 ngày 20/12/2021

Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Từ 14/12/2021 đến 16h00 ngày 20/12/2021.

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu tham khảo tại địa điểm đăng ký và các websitewww.bvsc.com.vn; datc.vn.

Thông tin Hồ sơ chi tiết theo đường dẫn:

https://bvsc.com.vn/News/20211122/963585/thong-bao-ban-dau-gia-lo-co-phan-kem-no-phai-thu-cua-cong-ty-tnhh-mua-ban-no-viet-nam-tai-cong-ty-co-phan-tap-doan-haprosimex.aspx

Liên hệ trực tiếp: Ông Vũ Minh Hải – Ban MBN1 – DATC - Số điện thoại: 024.39454738 (ex: 6003) - Mobile: 0913.069.666

 

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.549.143
Online: 7