Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Địa chỉ: Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Lô cổ phần kèm khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần LILAMA 3. Cụ thể:

     + Số lượng cổ phần: 2.563.600 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

     + Giá trị khoản nợ phải thu theo sổ sách tại thời điểm 31/3/2021 là: 375.060.801.595 đồng (Nợ gốc: 148.705.200.000 đồng; Nợ lãi: 226.355.601.595 đồng)

- Giá khởi điểm bán đấu giá cả lô cổ phần kèm nợ phải thu:10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

 3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản:

Theo chứng thư thẩm định giá số 61/2021/CTTĐG/CPAHN ngày 28/7/2021 của được lưu trữ tại trụ sở DATC.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá/chào bán cạnh tranh:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá/chào bán cạnh tranh khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, bán đấu giá/chào bán cạnh tranh đối với vốn góp cổ phần, khoản nợ; (liệt kê một số hợp đồng tư vấn, bán đấu giá/chào bán cạnh tranh vốn góp cổ phần trong ba (03) năm gần đây)…;

- Về thù lao dịch vụ tư vấn, bán đấu giá/chào bán cạnh tranh: phù hợp theo quy định của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động tư vấn, bán đấu giá/chào bán cạnh tranh (trong trường hợp đấu giá/chào bán cạnh tranh thành công và trường hợp không thành công) và hợp lý với yêu cầu của DATC trên cơ sở xem xét văn bản, hồ sơ chào phí.

- Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định  của pháp luật và có tên trong danh sách do cơ quan có thẩm quyền công bố.

- Các tiêu chí phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng…

DATC sẽ xem xét và đánh giá trên các tiêu chí để lựa chọn tổ chức phù hợp nhất.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá/chào bán cạnh tranh:

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 28/09/2021 đến hết ngày 01/10/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

Chi tiết xin liên hệ:

Ông Hoàng Mạnh Quảng

Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Điện thoại: 024.39454.738 – Máy lẻ: 6007

Di động: 0913113379. 

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.518.147
Online: 11