Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC); địa chỉ: số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng tài sản đấu giá:

- Cổ phần kèm khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông thủy lợi Kiên Giang như sau:

+ Số cổ phần là: 730.481 cổ phần

+ Nợ phải thu theo sổ sách tại thời điểm 31/12/2020 là: 80.666.682.350 đồng. (Trong đó: Nợ gốc: 32.630.562.036 đồng;  Nợ lãi: 48.036.120.314 đồng)

- Tài sản bảo đảm của khoản nợ: Nhà cửa vật kiến trúc; Máy móc, thiết bị (Chi tiết tại các chứng thư thẩm định giá số: 73/2021/CTTĐG/CPAHANOI ngày 23/8/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội).

- Giá khởi điểm bán đấu giá: 4.710.000.000 đồng.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản là khoản nợ, quyền sử dụng đất (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành công; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin công khai trên website của DATC và website đấu giá chuyên nghành (http://dgts.moj.gov.vn).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

Chi tiết xin liên hệ:

Ông Trần Dương Khánh

Ban Mua bán nợ 1 – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Điện thoại: 024. 39454.738

Di động: 0912.475.775

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.549.125
Online: 28