Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Sau khi kết thúc thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/09/2021 của UBND Thành phố Hà Nội (từ 06h00 ngày 06/9/2021 đến 06h00 ngày 21/9/2021), UBND Thành phố Hà Nội đã có Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, qua đó, thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát ra/vào thành phố để kiểm soát dịch Covid-19. Do cuộc đấu giá diễn ra có sự tham gia của các Nhà đầu tư ở các địa phương khác, việc ra/vào thành phố Hà Nội để tham gia buổi đấu giá có thể gặp nhiều khó khăn.

Để đảm bảo tuân thủ công tác phòng chống dịch của Thành phố, không gây khó khăn cho Nhà đầu tư ở địa phương khác đến tham dự buổi bán đấu giá cổ phần, DATC thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức bán đấu giá cổ phần của DATC tại Công ty cổ phần Nạo vét và xây dựng đường thủy như sau:

STT

Công việc

Lộ trình đã công bố

Lộ trình điều chỉnh

1

Hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá

Chậm nhất 9h00 ngày 22/09/2021

Chậm nhất 14h00 ngày 06/10/2021

2

Tổ chức buổi đấu giá công khai

9h00 ngày 22/09/2021

14h00 ngày 06/10/2021

3

Nhà đầu tư trúng đấu giá thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 23/09/2021 đến 16h00 ngày 29/09/2021

Từ ngày 07/10/2021 đến 16h00 ngày 13/10/2021

4

Hoàn trả tiền cọc cho Nhà đầu tư không trúng đấu giá

Từ ngày 23/09/2021 đến 16h00 ngày 29/09/2021

Từ ngày 07/10/2021 đến ngày 13/10/2021

Thông tin chi tiết tham khảo tại website: https://www.irs.com.vn/

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.549.147
Online: 12