Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản

- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

- Địa chỉ: Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tài sản bán đấu giá: Lô cổ phần kèm nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex.

3. Giá trị và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá:

DATC sẽ cung cấp khi hoàn thành việc phê duyệt giá trị lô cổ phần và nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn bán đấu giá:

- Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định  của pháp luật và có tên trong danh sách do cơ quan có thẩm quyền công bố;

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện về vốn, về nhân sự, về cơ sở vật chất theo đúng quy định của pháp luật;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín về việc tư vấn và bán đấu giá cổ phần, vốn góp;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Tổ chức đấu giá phải xây dựng phương án đấu giá chi tiết phù hợp với tài sản đưa ra đấu giá.

- Có mức phí (trong trường hợp đấu giá thành công và trường hợp đấu giá không thành công) hợp lý với yêu cầu của DATC trên cơ sở xem xét văn bản, hồ sơ chào phí.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

Các Tổ chức quan tâm, đề nghị cung cấp hồ sơ năng lực, báo giá và hồ sơ kèm theo cho dịch vụ tư vấn bán đấu giá nêu trên. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 16/9/2021 đến hết ngày 22/9/2021 (trong giờ hành chính).

Chi tiết xin liên hệ:

Ông: Vũ Minh Hải

Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Điện thoại: 024.39454738           

Di động: 0913.069.666

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.498.134
Online: 21