Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hà Nội và để tuân thủ Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/09/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, DATC thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức bán đấu giá cổ phần của DATC tại Công ty cổ phần Nạo vét và xây dựng đường thủy như sau:

STT

Công việc

Lộ trình đã công bố

Lộ trình điều chỉnh

1

Hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá

Chậm nhất 9h00 ngày 15/09/2021

Chậm nhất 9h00 ngày 22/09/2021

2

Tổ chức buổi đấu giá công khai

9h00 ngày 15/09/2021

9h00 ngày 22/09/2021

3

Nhà đầu tư trúng đấu giá thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 16/09/2021 đến 16h00 ngày 22/09/2021

Từ ngày 23/09/2021 đến 16h00 ngày 29/09/2021

4

Hoàn trả tiền cọc cho Nhà đầu tư không trúng đấu giá

Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 22/09/2021

Từ ngày 23/09/2021 đến 16h00 ngày 29/09/2021

Thông tin chi tiết tham khảo tại website: https://www.irs.com.vn/tin-dau-gia-06-09-2021

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.841.455
Online: 29