Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người yêu cầu thẩm định giá:

- Tên công ty: Trung tâm giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản (Trung tâm Hà Nội).

- Địa chỉ: số 6A Trần Quốc Toản, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

2. Tài sản, mục đích thẩm định giá:

Trung tâm Hà Nội yêu cầu thẩm định giá trị tài sản bảo đảm khoản nợ của doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội để làm căn cứ, cơ sở xây dựng phương án mua nợ.

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và tài sản sẽ được Trung tâm Hà Nội cung cho đơn vị được lựa chọn.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2021 theo Thông báo của Bộ Tài chính;

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín về chất lượng thẩm định; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xác định giá trị tài sản, giá trị doanh nghiệp;

- Đội ngũ thẩm định viên có trình độ, có kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Trung tâm Hà Nội về yêu cầu và tiến độ thẩm định giá, có mức phí thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá,

- Phí dịch vụ, thời hạn thẩm định phù hợp và cạnh tranh nhất;      

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Từ ngày 02/07/2021 đến 17h00 ngày 06/07/2021.

5. Thông tin liên hệ: Ông Lại Hải Đăng, Chuyên viên phòng Mua bán nợ và tài sản-Trung Tâm Hà Nội. SĐT: 0988 719 885.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.549.180
Online: 30