Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người yêu cầu thẩm định giá:

- Tên công ty: Trung tâm giao dịch đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản.

- Địa chỉ: Số 6A Trần Quốc Toản, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

2. Tài sản, mục đích thẩm định giá:

- DATC yêu cầu thẩm định giá khoản nợ hình thành từ Trái phiếu Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Kim Long (Trái phiếu có bảo đảm).

- Tài sản bảo đảm là quyền khai thác tài sản hình thành trong tương lai và một số quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Tp. Hồ Chí Minh.

- Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở cho việc thực hiện phương án xử lý nợ.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2021 theo Thông báo của Bộ Tài chính;

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín về chất lượng thẩm định; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xác định giá trị doanh nghiệp;

- Đội ngũ thẩm định viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của DATC về yêu cầu và tiến độ thẩm định giá, có mức phí thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá

- Phí dịch vụ, thời hạn thẩm định phù hợp và cạnh tranh nhất.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá:

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 02/07/2021 đến hết 17h00 ngày 06/07/2020.

5. Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Văn Chí, Chuyên viên phòng Mua bán nợ và tài sản - Trung tâm Hà Nội. SĐT 0888 200 999.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.518.209
Online: 13