Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về yêu cầu các cấp ủy chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện, phương tiện, biện pháp kiểm soát dịch Covid-19; chung tay chia sẻ cùng Chính Phủ thực hiện mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19, để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ nhân viên và an toàn cho các đối tác, khách hàng của DATC, ngày 22/06/2021, DATC đã thực hiện đợt 1 hỗ trợ cán bộ nhân viên tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.

                       

Thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid 19, DATC đã thực hiện sàng lọc các cán bộ nhân viên thuộc những thành phần ưu tiên để tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1. Việc hỗ trợ tiêm phòng cho cán bộ nhân viên sẽ giúp cán bộ nhân viên yên tâm công tác, đảm bảo hoạt động thường xuyên liên tục của DATC, đảm bảo an toàn cho đối tác, khách hàng, thể hiện trách nhiệm chung tay cùng cộng đồng trong phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 11/6/2021, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Bộ Trưởng  Hồ Đức Phớc chủ trì Lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19, DATC đã tham dự và trao tặng số tiền 1 tỷ đồng, góp phần mang lại nguồn vắc-xin phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.841.247
Online: 2