Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Để thực hiện thay đổi chính sách quản trị nhân sự hướng tới mục tiêu tăng năng suất lao động, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh tại DATC, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên DATC đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần tư vấn VietEz Vietnam xây dựng hoàn thiện hệ thống lương và chính sách quản trị nhân sự mới đối với toàn thể người lao động tại DATC.

Ngày 31/3/2021, DATC đã tổ chức thành công Hội nghị truyền thông việc áp dụng chạy thử nghiệm hệ thống chính sách quản lý nhân sự và hệ thống lương mới tại DATC với sự tham dự của Ban Lãnh đạo Công ty, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng và Lãnh đạo các đơn vị trong Công ty cùng các chuyên gia từ Công ty Cổ phần tư vấn VietEz Vietnam. Hội nghị đã tập hợp giới thiệu và hướng dẫn thí điểm áp dụng phương pháp triển khai giao, đánh giá KPI và chính sách lương thưởng KPI.

Ngày 1/4/2021, DATC tiếp tục tổ chức thành công Hội nghị truyền thông áp dụng chính sách quản trị nhân sự mới đối với toàn thể người lao động với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Công ty Cổ phần tư vấn VietEz Vietnam, Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

                            

Tham dự Hội nghị, Ông Dương Thanh Hiền – Phó Tổng Giám đốc phát biểu việc áp dụng chính sách quản trị nhân sự mới đối với toàn thể người lao động DATC hiện nay là vấn đề cấp thiết. Chính sách quản trị nhân sự mới đối với toàn thể người lao động hay còn gọi là KPIs (Key Performance Indicators) – chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, có lẽ đã không còn quá xa lạ với các nhà quản lý. Trong nền kinh tế thị trường bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào, bộ phận nào, cá nhân nào khi làm việc thì cũng có những mục tiêu của mình. Đối với doanh nghiệp thì việc có thể phát triển một cách hiệu quả, toàn diện là yêu cầu vô cùng quan trọng để nâng tầm thương hiệu và gia tăng lợi nhuận.

                            

Ông Nguyễn Đức Tú – Tư vấn trưởng từ Công ty Cổ phần tư vấn VietEz Vietnam sau nhiều tháng làm việc kỹ lưỡng với từng đơn vị trong Công ty cũng như triển khai trên cơ sở ý kiến của Hội Đồng thành viên và Ban giám đốc đã hoàn thiện Chính sách quản trị nhân sự mới cho DATC. Việc tổ chức Hội nghị lần này để hướng dẫn tới toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty về: Nội dung hệ thống chính sách quản trị nhân sự mới (JD, KPI, C&B), Quy chế đánh giá hiệu suất công việc (KPI), Hệ thống lương mới (C&B).

Bên cạnh đó, ông cũng cho biết sẽ áp dụng thử nghiệm hệ thống chính sách mới này tại DATC trong Quý II/2021 và đưa vào áp dụng chính thức vào Quý III/2021. Trong tương lai, hệ thống sẽ được củng cố, hoàn chỉnh hơn nữa bằng nhiều Quy chế chính sách bổ sung khác của Công ty.

                            

Kết thúc Hội thảo, Ông Phạm Mạnh Thường – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Giám đốc đã phát biểu nhấn mạnh về tầm quan trọng việc áp dụng hệ thống chính sách quản trị nhân sự mới đối với toàn thể người lao động tại DATC. Hệ thống sẽ đánh giá chính xác: trách nhiệm phải thực hiện của người lao động, năng suất lao động và căn cứ để đưa ra mức lương thưởng phù hợp… Qua đó, Ông đề nghị toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty nghiêm túc thực hiện ngay trong quá trình áp dụng thử nghiệm hệ thống chính sách quản trị nhân sự mới trong Quý II/2021 tới đây.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.518.116
Online: 20