Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Cùng với cả nước, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, và thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Với tinh thần và trách nhiệm của mình, DATC đã có những bước tiến vượt trội trong năm qua. Đồng thời, đây cũng là dấu mốc quan trọng để DATC hướng tới mục tiêu trở thành Tổng Công ty Mua bán nợ Việt Nam trong thời gian tới. Đó là chia sẻ của ông Lê Hoàng Hải – Tổng Giám đốc DATC với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam.

 Ông Trần Văn Hiếu (bên phải) - Thứ trưởng Bộ Tài chính trao Cờ và Bằng khen Đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua ngành Tài chính cho ông Lê Hoàng Hải - Tổng Giám đốc DATC

Bước chạy đà quan trọng

Thời gian qua, DATC đã có những bước tiến vượt trội trong công tác mua bán nợ, hỗ trợ và giải cứu nhiều doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng làm ăn thua lỗ nay đã phục hồi, sản xuất kinh doanh có lãi. Đặc biệt năm 2015, DATC đã mua hơn 4.300 tỷ đồng nợ của các tổ chức tín dụng trong nước và ngoài nước, đây là năm đầu tiên DATC thực hiện thí điểm mua nợ của tổ chức tín dụng ngoài nước.

Bên cạnh việc đẩy mạnh mua nợ, DATC luôn tăng cường hoạt động thu nợ, xử lý nợ đối với các doanh nghiệp đã mua nợ, riêng năm 2015 đã mang lại cho DATC giá trị hơn 1.800 tỷ đồng, đạt 168% kế hoạch, tăng gấp 2,52 lần so cùng kỳ…

Cùng với việc mua, bán, tiếp nhận và xử lý, công tác thoái vốn đầu tư tại các DN, các tổ chức tài chính có vốn góp của DATC được xem là nhiệm vụ chính trị, do đó DATC đã tập trung rà soát các khoản vốn góp thông qua hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi sở hữu và các doanh nghiệp khác có vốn góp của DATC để thoái vốn theo quy định, kể cả thoái vốn các doanh nghiệp mới góp vốn từ 2013, 2014. Trong năm 2015, DATC đã hoàn thành thoái vốn tại 24 doanh nghiệp, thu về hơn 323 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch, tăng gấp 2,37 lần so cùng kỳ.

Đạt được kết quả trên, đó sự nỗ lực của cả tập thể cán bộ công nhân viên DATC, bên cạnh đó là sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ngành liên quan, nhờ đó, DATC đã đạt được những kết quả tích cực. Với kết quả kinh doanh năm sau luôn cao hơn năm trước được thể hiện qua bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DATC giai đoạn 2011 - 2015.

Đặc biệt hơn, hoạt động mua bán nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp còn tạo thu nhập và việc làm ổn định cho hàng vạn lao động trực tiếp và phụ thuộc tại các doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách và ổn định tình hình kinh tế - an sinh xã hội tại các địa phương.

(Ảnh: Bảng tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh của DATC giai đoạn 2011 – 2015)

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế

Có thể nói, DATC đã và đang hoạt động như một định chế tài chính, một công ty xử lý nợ mang tầm cỡ quốc gia. Song quy trình xử lý, mua bán nợ xấu còn có những rào cản lớn đòi hỏi phải có hành lang pháp lý thông thoáng, giảm những ràng buộc, cản trở việc xử lý nợ xấu hiện nay. Do vậy, DATC đã tập trung nghiên cứu, đề xuất nhiều cơ chế chính sách trình các cấp có thẩm quyền nhằm hoàn thiện và hỗ trợ về hoạt động tiếp nhận nợ và tài sản tồn đọng của mình… Đặc biệt, hoàn thiện Đề án chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án nâng cấp Công ty thành Tổng Công ty Mua bán nợ Việt Nam.

Bên cạnh việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho hoạt động của mình, DATC còn duy trì và tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) … nhằm tiếp thu kinh nghiệm trong chiến lược phát triển...

Đồng thời tăng cường, củng cố các chương trình hợp tác với các nước, các tổ chức đã đặt quan hệ trước đây như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Malayxia, Woori F&I....Xúc tiến công tác trao đổi thông tin với WB, ADB, JICA để hỗ trợ trong xử lý nợ; đào tạo cán bộ; tìm kiếm nhà đầu tư và thu hút nguồn nhân lực mới cho hoạt động của công ty. Tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác với các ngân hàng thương mại, Sở Giao dịch chứng khoán, các công ty chứng khoán, kể cả các công ty quản lý tài sản, VAMC thông qua biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm phối hợp, hỗ trợ trong công tác mua, bán nợ, thoái vốn đầu tư.

Năm 2016, DATC tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trong xây dựng cơ chế, chính sách, cơ cấu tổ chức và chiến lược kinh doanh, nghiên cứu áp dụng linh hoạt các phương thức mua, bán, xử lý nợ và tài sản đảm bảo công khai minh bạch và hiệu quả, tiến tới những thành tựu mới trong công tác xử lý nợ xấu, góp phần ổn định kinh tế - xã hội.

Bước sang năm 2016, DATC đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, như: Mở rộng phạm vi đối tượng doanh nghiệp tái cơ cấu thông qua xử lý nợ cho: doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác... Đồng thời, thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016, với Doanh số mua nợ đạt 2.000 tỷ đồng; Doanh thu đạt 1.890 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 194 tỷ đồng; Nộp ngân sách khoảng 149 tỷ đồng.

Thời Báo Tài Chính Việt Nam


Thống kê: 2.351.678
Online: 56