Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo

- Địa chỉ: Số 34, đường D khu đô thị Lakeview City, phường An Phú, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

- Chi nhánh tại Hà Nội: Tầng 1 Số 48, đường 23, khu đô thị thành phố Giao Lưu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 99 điểm.

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.048.788
Online: 71