Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

I. Thông tin về Tổ chức có quyền mua cổ phiếu quỹ chuyển nhượng

1. Tên Tổ chức có quyền mua cổ phiếu quỹ chuyển nhượng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam

2. Trụ sở chính:

54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

3. Điện thoại:

(84-24) 3771 8989                  Fax: (84-24) 3771 8899

4. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Hoạt động trung gian tiền tệ khác (mã 6419)

- Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (mã 6499)

- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (6619)

5. Vốn điều lệ:

11.750.000.000.000 đồng (Mười một nghìn, bảy trăm năm mươi tỷ đồng)

II. Thông tin về chào bán quyền mua cổ phiếu quỹ I. Thông tin về Tổ chức có quyền mua cổ phiếu quỹ chuyển nhượng

6. Chủ sở hữu quyền mua cổ phiếu quỹ

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

7. Số lượng quyền mua cổ phiếu quỹ chào bán:

4.031.812 quyền mua

8. Giá khởi điểm:

700 đồng (bảy trăm đồng)/1quyền mua

9. Tổ chức tư vấn:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

10. Điều kiện tham dự thỏa thuận trực tiếp:

Theo Quy chế chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu quỹ của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam theo phương thức thỏa thuận trực tiếp.

11. Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 1&3, Tòa nhà Artex, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM

12. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Từ 8h30 ngày 03/02/2021 đến 15h30 ngày 05/02/2021 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

13. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự thỏa thuận trực tiếp:

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 10h00 ngày 08/02/2021 theo địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

14. Địa điểm và thời gian tổ chức buổi xác định kết quả thỏa thuận trực tiếp

- Địa điểm:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian: 10h30 ngày 08/02/2021

15. Thời gian ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu quỹ

Chậm nhất ngày 09/02/2021

16. Thời gian thanh toán tiền mua quyền mua cổ phiếu quỹ:

Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 17/02/2021

Thông tin chi tiết về đợt thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phiếu quỹ xin tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website: www.shs.com.vn; www.datc.com.vn.

https://www.shs.com.vn/News/202123/1010638/thong-bao-chao-ban-thoa-thuan-truc-tiep-quyen-mua-co-phieu-quy-cua-ct-tnhh-mua-ban-no-viet-nam-tai-ngan-hang-tmcp-hang-hai-viet-nam.aspx

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.440.683
Online: 28