Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Kỷ niệm 18 năm thành lập, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tổ chức cuộc thi ảnh “DATC trong tôi” nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh DATC và góp phần khơi dậy niềm tự hào cũng như tăng cường sự gắn kết người lao động trong Công ty. 

Cuộc thi là một trong những hoạt động văn hóa chào mừng sự kiện kỷ niệm 18 năm thành lập DATC, với mục đích tạo môi trường, sân chơi văn hóa ảnh trong nội bộ Công ty. Đây cũng là cơ hội tập hợp những hình ảnh đẹp, ý nghĩa, ghi dấu của DATC trong mọi mặt đời sống lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh trong suốt quá trình 18 năm phát triển. Qua đó góp phần phát triển, bồi đắp, cổ động cho văn hóa doanh nghiệp và tôn vinh những nét đẹp văn hóa DATC.

Cuộc thi dành cho toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động đang làm việc tại Trụ sở chính, các Chi nhánh và Trung tâm thuộc DATC.

Các tác phẩm dự thi có thể phản ánh nhiều nội dung khác nhau, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của các mốc sự kiện trong chặng đường 18 năm phát triển của DATC; hay hình ảnh đẹp về cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội, từ thiện,...; Hoặc ảnh về các nhân vật điển hình, công trình, địa điểm trên mọi lĩnh vực gắn với các cột mốc nổi bật, có ý nghĩa của DATC.

Trong 18 năm hình thành và phát triển vừa qua, những khoảnh khắc đáng nhớ, những hình ảnh đẹp gắn liền với những cột mốc sự kiện của DATC đã được lưu giữ lại bởi thế hệ CBNV DATC. Lần này là cơ hội để công bố rộng rãi, với sự xác nhận mang tính chuyên môn cho những nét đẹp lao động dưới những góc độ sáng tác khác nhau và mang nhiều màu sắc tươi mới.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.549.160
Online: 15