1. Tên, địa chỉ của người có tài sản bảo đảm bán đấu giá:

- Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 73 Quang Trung, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản:

- Tên tài sản: là Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại số 57 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tình Bình Định bảo đảm thu hồi nợ của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Công ty cổ phần 504, cụ thể như sau:

+ Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng gắn liền với đất tại 57 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tình Bình Định; thửa đất số 47, tờ bản đồ số 25.

Diện tích đất 559m2, đất ở đô thị, thời gian sử dụng lâu dài, nguồn gốc: nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Công trình xây dựng trên đất: nhà làm việc 03 tầng, diện tích xây dựng 339 m2, diện tích sàn: 1.166,4m2 và tường rào cổng ngõ đã qua sử dụng.

(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BL 591902 do Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 11/09/2013);

+ Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại 57 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tình Bình Định; thửa đất số 201+202, tờ bản đồ số 25.

Diện tích đất 184m2, đất cơ sở sản xuất - kinh doanh (để xây dựng văn phòng làm việc), thời hạn sử dụng đến ngày 05/08/2059, nguồn gốc: nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 612596 do Sở Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 23/09/2009).

- Giá khởi điểm bán đấu giá toàn bộ tài sản nêu trên: 51.000.000.000 đồng (Năm mươi mốt tỷ đồng).

- Phương thức thực hiện: Bán đấu giá công khai toàn bộ tài sản theo nguyên trạng thông qua tổ chức bán đấu giá, trong đó Bên mua tài sản có trách nhiệm nộp thay Công ty cổ phần 504 các khoản thuế phát sinh từ việc bàn giao tài sản cấn trừ nợ cho DATC.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

- Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành công; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia làm đơn vị bán đấu giá tài sản:

- Thời gian: từ ngày 10/09/2020 đến hết 17h ngày 16/09/2020 (nộp trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (Địa chỉ: 73 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Tel: 0236.3888364 - 3840205).

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM