1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam; địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Giá trị khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Phát (Công ty Tân Phát).

- Về số liệu khoản nợ: số tiền Công ty Tân Phát còn phải trả DATC là 2.093.466.865 đồng và khoản tiền lãi chậm thi hành án áp dụng khoản 2 điều 305 Bộ Luật dân sự để tính.

- Tài sản bảo đảm: Không có tài sản bảo đảm.

- Giá khởi điểm: 39.904.000 đồng (Ba mươi chín triệu, chín tăm linh tư ngàn đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá của DATC:

- Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản là khoản nợ, quyền sử dụng đất (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành công; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng;

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: đến 17h ngày 22/09/2020.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 2). Điện thoại liên hệ: 024.39454738 (số máy lẻ 7009).

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM