THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

1. Tài sản đấu giá:

Lô cổ phần kèm nợ phải thu của DATC tại CTCP đầu tư và xây dựng công trình đường thủy 2, cụ thể:

+ Cổ phần: 540.000 cổ phần của DATC tại CTCP đầu tư và xây dựng công trình đường thủy 2; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần; loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;

+ Tổng giá trị khoản nợ theo sổ sách kế toán đến thời điểm 31/12/2018: 5.284.158.987 đồng (Gốc: 3.000.000.000 đồng; Lãi: 2.284.158.987 đồng).

2. Người có tài sản:

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

3. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

4. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 2.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 440.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu đồng).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 1 vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, tổ chức đấu giá (Trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật, các ngày tính theo ngày làm việc)

- Thời gian bán đấu giá: 9h00 ngày 10 tháng 07 năm 2020.

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến trước ngày đấu giá 02 ngày (ngày làm việc).

 - Thời gian xem hồ sơ: Ngày 02 và 03/07/2020.

- Địa chỉ xem hồ sơ khoản nợ: Tại trụ sở Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Thuận Phát.

- Nộp tiền đặt trước: Trong ba ngày trước ngày đầu giá (ngày làm việc).

7. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cuộc đấu giá:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Thuận Phát

- Địa chỉ: tầng 16, Tòa nhà B 3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

(Thông báo chi tiết đính kèm)

Tệp đính kèm