1. Đơn vị có tài sản thẩm định: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Tài sản thẩm định:

- Toàn bộ giá trị khoản nợ của DATC tại CTCP XNK Bình Định tính đến thời điểm gần nhất (khoản nợ có tài sản bảo đảm).

- 1.517.275 cổ phần của DATC tại CTCP XNK Bình Định

3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở cho việc thực hiện đấu giá cổ phần và nợ phải thu của DATC tại CTCP XNK Bình Định.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020 theo Thông báo của Bộ Tài chính;

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín về chất lượng thẩm định; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xác định giá trị doanh nghiệp;

- Đội ngũ thẩm định viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của DATC về yêu cầu và tiến độ thẩm định giá, có mức phí thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá;

- Phí dịch vụ, thời hạn thẩm định phù hợp và cạnh tranh nhất.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá:

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 08/05/2020 đến hết ngày 14/05/2020.

Quý khách hàng quan tâm, đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực và thời gian thực hiện cho dịch vụ thẩm định giá nêu trên. Bản báo giá gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại:

- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 hoặc số 59 Quang Trung, Hai Bà Trung, Hà Nội.

- SĐT: 0243.9454.738

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM