1. Về thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

1.1. Tên, địa chỉ của người có tài sản thẩm định giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam; địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

1.2. Tên tài sản, số lượng tài sản thẩm định giá: Khoản nợ tại nhóm Công ty Phúc Long.

1.3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở cho việc thực hiện bán đấu giá toàn bộ khoản nợ tại nhóm Công ty Phúc Long.

1.4. Thông tin về khoản nợ:

 

CHỈ TIÊU

SỐ TIỀN (ĐỒNG)

GHI CHÚ

1

Công ty Hải Ngọc

87.042.047.123

Thời điểm 31/12/2014

 

+ Nợ gốc

49.998.611.170

 

 

+ Nợ lãi

37.043.435.953

 

2

Công ty Phúc Thanh Long

105.353.325.404

Thời điểm 31/12/2019

 

+ Nợ gốc

46.396.911.480

 

 

+ Nợ lãi

58.956.412.924

 

- Giá trị khoản nợ tại Công ty Hải Ngọc:

+ Sau khi mua khoản nợ từ BIDV Tây Sài Gòn, DATC và Công ty Hải Ngọc đã ký biên bản xác nhận công nợ thời điểm 31/12/2014 như đã nêu trên. Từ thời điểm mua nợ đến thời điểm hiện nay, Công ty Hải Ngọc không phát sinh việc trả nợ cho DATC; đồng thời, sau khi ký biên bản xác nhận công nợ thời điểm 31/12/2014, DATC không liên hệ được với đại diện của Công ty Hải Ngọc để đối chiếu công nợ định kỳ theo quy định.

+ Do khoản nợ đang được Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh thụ lý  nên giá trị khoản nợ bàn giao cho người mua được khoản nợ là số liệu hai bên đã ký kết theo biên bản xác nhận công nợ thời điểm 31/12/2014 và người mua được khoản nợ có trách nhiệm làm việc với cơ quan thi hành án để xác nhận số liệu công nợ tại Công ty Hải Ngọc.

2. Kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

2.1. Số lượng tổ chức nộp hồ sơ: 05 hồ sơ.

2.2. Số hồ sơ hợp lệ: 05 hồ sơ.

2.3. Kết quả lựa chọn:

Sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thông báo tổ chức đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của DATC là:

Công ty TNHH Thẩm định giá Cimeico

Địa chỉ: Số 24 Trần Kim Xuyến, P. Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM