Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ tại nhóm Công ty Thiên Mã như sau:

1. Về thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

1.1. Tên, địa chỉ của người có tài sản thẩm định giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

- Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

1.2. Tên tài sản, số lượng tài sản thẩm định giá: Khoản nợ tại nhóm Công ty Thiên Mã

1.3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở cho việc thực hiện bán đấu giá toàn bộ khoản nợ tại nhóm Công ty Thiên Mã.

1.4. Thông tin về khoản nợ:

TT

CHỈ TIÊU

SỐ TIỀN (ĐỒNG)

GHI CHÚ

1

Công ty XNK TS Thiên Mã

 

 

 

+ Nợ gốc

43.481.366.944

 

 

+ Nợ lãi

36.138.611.366

 

 

Tổng

79.619.978.310

Tại 31/12/2019

2

Công ty XNK TS Hiệp Long

 

 

 

+ Nợ gốc

14.241.971.828

 

 

+ Nợ lãi

19.827.362.427

 

 

Tổng

34.069.334.255

Tại 31/12/2019

3

Công ty XNK TS Kim Ngư

 

 

 

+ Nợ gốc

32.478.721.678

 

 

+ Nợ lãi

31.457.007.922

 

 

Tổng

63.935.729.600

Tại 31/12/2019

 

Tổng cộng

177.625.042.162

 

2. Kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

2.1. Số lượng tổ chức nộp hồ sơ: 05 hồ sơ.

2.2. Số hồ sơ hợp lệ: 05 hồ sơ.

2.3. Kết quả lựa chọn:

Sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thông báo tổ chức đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của DATC là:

Công ty TNHH Thẩm định giá Cimeico

Địa chỉ: Số 24 Trần Kim Xuyến, P. Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM