1. Tài sản đấu giá:

Toàn bộ Khoản nợ phải thu có tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang.

Chi tiết khoản nợ phải thu như sau:

Căn cứ Hồ sơ đối chiếu và xác nhận công nợ tại thời điểm 30/06/2019 giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang (Công ty Minh Quang), giá trị khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang đến thời điểm 30/6/2019 là 1.115.842.240.112 đồng (Một nghìn một trăm mười lăm tỷ, tám trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi nghìn, một trăm mười hai đồng), bao gồm:

- Nợ gốc      : 389.740.996.399 đồng;

- Nợ lãi        : 726.101.243.713 đồng.

Trong đó:

- Công ty Minh Quang nợ số tiền là 824.827.139.158 đồng (Nợ gốc: 285.044.745.550 đồng, nợ lãi: 539.782.393.608 đồng);

- Công ty Minh Quang nhận nợ thay Công ty TNHH Amante Việt Nam số tiền là 20.950.123.425 đồng (Nợ gốc: 6.800.000.000 đồng, nợ lãi: 14.150.123.425 đồng);

- Công ty Minh Quang nhận nợ thay Công ty CP Đầu tư Dầu khí Việt số tiền là 88.305.462.142 đồng (Nợ gốc: 27.503.514.615 đồng, nợ lãi: 60.801.957.649 đồng);

- Công ty Minh Quang nhận nợ thay Công ty CP Dầu khí và Khoáng sản quốc tế PASC số tiền là 66.046.069.665 đồng (Nợ gốc: 22.378.095.000 đồng, nợ lãi: 43.667.974.665 đồng);

- Công ty Minh Quang nhận nợ thay Công ty TNHH Đầu tư Vận tải Dầu khí Việt số tiền là 115.713.435.601 đồng (Nợ gốc       : 48.014.641.234 đồng, nợ lãi: 67.698.794.367 đồng).

Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

- Máy móc thiết bị là dây chuyền phun sơn vỏ bình gas: là tài sản bảo đảm cho khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty CP Dầu khí và Khoáng sản quốc tế PASC;

- Giá trị Quyền sử dụng đất thuê 39 năm 4 tháng kể từ ngày 11/12/2007 đến ngày 02/4/2047 theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AO 892095, số vào sổ cấp GCNQSDĐ số T00821 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng cấp ngày 31/7/2009, theo tờ bản đồ số 00, diện tích 22.800 m2 và Toàn bộ tài sản trên đất bao gồm: nhà cửa, vật kiến trúc, hệ thống bồn chứa và công trình phụ trợ tại địa chỉ Kho gas LPG Minh Quang, lô CN5.1H, khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng: là tài sản bảo đảm cho khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang.

2. Người có tài sản: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

3. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

4. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 170.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 34.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ đồng).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 1 vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, tổ chức đấu giá (Trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật, các ngày tính theo ngày làm việc)

- Thời gian bán đấu giá: 10h00 ngày 27 tháng 03 năm 2020.

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến trước ngày đấu giá 02 ngày.

- Thời gian xem hồ sơ khoản nợ: Ngày 23 và 24/03/2020.

- Địa chỉ xem hồ sơ khoản nợ: Tại trụ sở Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Thuận Phát.

- Nộp tiền đặt trước: Trong ba ngày trước ngày đầu giá.

7. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cuộc đấu giá:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Thuận Phát

- Địa chỉ: tầng 16, Tòa nhà B 3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

(Thông báo chi tiết đính kèm)

 

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm