Ngày 24/11/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội) đã công bố Quy chế và các thông tin liên quan đến cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) do Công ty TNHH Mua bán nợ VIệt Nam (DATC) sở hữu, dự kiến tổ chức vào ngày 23/12/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày 15/12/2020, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh có Thông báo số 2071/TB-SGDHCM về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu MSB. Theo đó, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu MSB là ngày 23/12/2020 trùng với ngày HNX tổ chức bán đấu giá lô cổ phiếu MSB do DATC sở hữu.

Do đó, DATC thông báo dừng tổ chức bán đấu giá cả lô cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do DATC sở hữu để thực hiện điều chỉnh phương án thoái vốn của nhà nước tại doanh nghiệp niêm yết theo quy định của pháp luật hiện hành.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM