1.Tài sản đấu giá: Khoản nợ phải thu theo sổ sách tại thời điểm 31/12/2019 của DATC tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 10 là: 14.957.631.768 đồng. (Trong đó: Nợ gốc: 4.934.097.000 đồng;  Nợ lãi: 10.014.534.768 đồng).

- Giá khởi điểm: 1.325.413.854 đồng (Một tỷ ba trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm mười ba nghìn tám trăm năm mươi tư đồng).

Các loại thuế, lệ phí và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản đấu giá (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán

- Tiền đặt trước: 198.812.000 đồng

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ (Năm trăm nghìn đồng một bộ).

2. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước 16h ngày 23/12/2020.

3. Thời gian xem tài sản: Ngày 21 và ngày 22/12/2020.

4. Địa chỉ liên hệ để xem tài sản: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại:  024. 39454738

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: đến 16 giờ ngày 23/12/2020

6. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào 10h30 phút ngày 24/12/2020

7. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cuộc đấu gi: Phòng Đấu giá - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Á tại Địa chỉ: Phòng 304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, Đống Đa, TP.Hà Nội..

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu Giá hợp danh Việt Á. Địa chỉ: P304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Tel: 024.37965198. Fax: 024.37965199.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM